Privacy beleid

Het belang van gegevensbescherming

Opti-mus hecht grote waarde aan het correct beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van deze policy wil Opti-mus op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten Opti-mus heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

In het bijzonder wil Opti-mus de gegevens van gebruikers van de website en de persoonsgegevens die zij ter beschikking stellen, beschermen tegen:

 • verlies: gegevens zijn niet meer beschikbaar;
 • lekken: gegevens komen in verkeerde handen terecht;
 • fouten: gegevens zijn niet correct, bijvoorbeeld verouderd of onvolledig; niet toegankelijk: wanneer nodig zijn de gegevens niet toegankelijk;
 • onterecht inkijken: ingekeken door personen die hiertoe niet gemachtigd zijn;
 • het niet kunnen nagaan wie de gegevens inkeek, wijzigde of verwijderde;
 • verwerkingen die niet in lijn liggen met regelgeving, richtlijnen en normen.

Opti-mus wil in deze verklaring een beroep doen op iedereen die betrokken is bij de elektronische en papieren verwerking om samen, vanuit een gemeenschappelijke visie én vanuit onze gezamenlijke wil om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, de verwerking van persoonsgegevens van onze bezoekers correct te laten verlopen.

Scope van het gegevensbeschermingsbeleid

Deze policy is van toepassing voor de gehele levensduur van informatie binnen de website van Opti-mus, van het verkrijgen van informatie tot de uiteindelijke verwijdering van informatie binnen de organisatie.

Dit beleid geldt voor heel Opti-mus:

 • Het kantoor van Opti-mus;
 • Alle personeelsleden van Opti-mus, zowel interne medewerkers als externen die tewerkgesteld zijn binnen Opti-mus voor bepaalde of onbepaalde duur;
 • Alle bedrijfsmiddelen en informatieverwerkende systemen beheerd doorOpti-mus evenals systemen beheerd door externen ten behoeve van informatieverwerkingen voor Opti-mus zoals databases, informatie ongeacht de drager ervan, netwerken, datacenters, etc;
 • Alle verwerkingsactiviteiten, zowel als verwerkingsverantwoordelijke als verwerker.

Voor bepaalde domeinen of processen binnen Opti-mus kunnen aanvullende richtlijnen of procedures worden uitgewerkt die in detail beschrijven welke maatregelen genomen worden om het gewenste niveau van gegevensbescherming te bereiken.

Gezien de belangrijke rol van de ICT-leveranciers bij het opzetten van de ICT-omgeving om gegevens te verwerken, legt de privacy policy hiervoor ook de beleidsprincipes vast.

Beleidsdoelstellingen voor gegevensbescherming

Opti-mus, zowel in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke als verwerker:

 • Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en het verwerkingsdoel, zowel naar de betrokkene, de klanten als naar de toezichthouders. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld.
 • Verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken. Elke taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. Dit wordt telkens geëvalueerd bij een nieuw verwerkingsdoel, waar nodig aan de hand van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.
 • Verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Zo worden identificatoren die horen bij de persoonsgegevens tot een minimum herleid.
 • Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse verwerkingscyclus.
 • Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene.
 • Voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens. Informatieveiligheid, gegevensbescherming bij ontwerp en privacy-vriendelijke standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.
 • Is in staat om alle geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht op inzage, afschrift en eventueel ook schrapping uit te voeren.
 • Waakt er actief over dat bij het verwerken van de persoonsgegevens voor een welbepaald doel, de rechten en vrijheden van de betrokkene gevrijwaard blijven.
 • Verwerkt gegevens in lijn met de rechten en vrijheden die gelden in de Europese Economische Ruimte en controleert de toepassing hiervan wanneer de gegevens worden uitgewisseld daarbuiten.
 • Kan aantonen dat het alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform de wettelijke bepalingen. Deze verantwoordingsplicht wordt bewaakt door interne toezicht en controle en is uitvoerbaar volgens de wettelijk geldende principes.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens:

 • IP adres;
 • Browser-informatie;
 • De externe webpagina vanwaar je komt;
 • De pagina’s die je bezocht hebt op onze website;
 • Tijdstip en duur van de bezochte pagina’s.

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om de juiste service te kunnen leveren, te kunnen onderhouden, beschermen en te verbeteren. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden zolang nodig voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben.

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Communicatie met jou, voornamelijk om feedback te geven wanneer er een vraag is gesteld via het contactformulier of wanneer je gesolliciteerd hebt via onze site;
 • We delen jouw persoonsgegevens enkel en alleen:
 • Met jouw toestemming: we delen jouw persoonsgegevens enkel en alleen met andere bedrijven dan Opti-mus, mits we jouw toestemming hiervoor hebben. Wees ervan bewust dat wanneer je klikt op een social media knop, de privacy policy van deze aanbieder geldt.
 • Voor wettelijke redenen: het kan zijn dat we jouw persoonsgegevens moeten delen om in orde te zijn met een wettelijke verplichting;
 • Met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken: deze partijen mogen enkel verwerkingen met persoonsgegevens doen in opdracht vanOpti-mus. Deze verwerkingen worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst tussen Opti-mus en deze partij.

Jouw rechten

Je mag ons (gratis) vragen:

 • Welke data we hebben over jou;
 • Wat de bedoeling is van een bepaalde verwerking;
 • Wie jouw persoonlijke data allemaal verwerkt.

Je hebt (gratis) het recht:

 • Op een kopie van jouw persoonsgegevens die we voor een bepaald doel verwerken;
 • Om een aanvraag in te dienen om jouw data te verwijderen;
 • Om ons te vragen je persoonlijke data niet meer te verwerken (indien je een gegronde en legale reden hebt hiervoor).

Opti-mus zal in geen enkel geval persoonsgegevens verwerken die te maken hebben met politieke of religieuze voorkeuren of overtuigingen, ras, of eender welke data die te maken hebben met je gezondheid of seksleven.

Contactinformatie

Wanneer je bijkomende vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, of indien je een verzoek wil indienen om je gegevens aan te passen, in te kijken of te verwijderen, kan je ons een email sturen viajo@opti-mus.be. We vragen een bewijs van identiteit en verwerken je verzoek binnen de 30 dagen na ontvangst van de mail.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt.

Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

Verschillende soorten cookies

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst.

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

Zo gebruiken we cookies om op onze website online surveys te tonen, verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop.

Cookies om bezoek te meten

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Deze gegevens worden 26 maanden bijgehouden. Voor meer informatie over Google Analytics cookies, zie hier.

Cookies blokkeren en verwijderen

Wil je cookies van onze website niet geplaatst hebben, dan kun je daarvoor kiezen in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst onze cookies te verwijderen.

Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

Meer informatie per browser kan u hier vinden:

Voor andere browsers, gelieve de documentatie na te lezen van de provider zelf.